ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนพดล ปั้นรัตน์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
ที่อยู่
266 ถ.รอบเมืองนอก
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ลำพูน
51000
โทรศัพท์
0-5351-1072, 0-5351-1334
โทรสาร
0-5356-0901
Email
NopadonP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 16,703 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 26,880 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 382,579 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 374,110 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 287,704 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการทาสบเส้า เทศบาลตำบล ทาสบชัย อ่างเก็บน้ำแม่เส้า 762 303
2 หน่วยบริการทาสบเส้า เทศบาลตำบล ทาสบเส้า 3,260 1,566
3 หน่วยบริการป่าซาง เทศบาลตำบล ป่าซาง บ่อบาดาล - หน่วยบริการป่าซาง 7,447 3,482
4 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล ต้นธง แม่น้ำปิง 8,858 3,545
5 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล หนองช้างคืน 3,686 1,514
6 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล ป่าสัก 6,915 3,985
7 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล ศรีบัวบาน 1,234 576
8 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล มะเขือแจ้ 8,271 4,775
9 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล เวียงยอง 5,367 2,552
10 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล บ้านกลาง 10,946 10,651
11 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล เหมืองง่า 10,570 5,492
12 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล อุโมงค์ 11,716 5,012
13 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลตำบล ริมปิง 1,778 849
14 แม่ข่ายลำพูน เทศบาลเมือง ลำพูน 12,200 7,046
รวม 93,010 51,348

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5/2561
2 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี ออกสำรวจท่อแตกท่อรั่ว
3 21/11/2018 กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
4 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 4/2562
5 21/11/2018 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
6 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
7 21/11/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๑
8 21/11/2018 กปภ.สาขาชัยนาท ร่วมกิจกรรมและมอบน้ำดื่มบรรจุขวดในกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง จังหวัดชัยนาท”
9 21/11/2018 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมประชุมการตัดโอนพื้นที่บริการน้ำประปา
10 21/11/2018 กปภ.สาขาบ้านบึง ร่วมกับ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ประชุมการตัดโอนพื้นที่ให้บริการน้ำประปา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/11/2018 กปภ.สาขาเลย แจ้งหยุดจ่ายน้ำลชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยพญานาค ต.เมืองเลย อ.เมือง จ.เลย _21/11/2561
2 21/11/2018 กปภ.สาขา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ไม่ทราบขนาด บริเวณ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร_21/11/2561
3 21/11/2018 กปภ.สาขาท่าเรือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณหมู่บ้านหนองตากอง ถึงท้ายน้ำ_21/11/2561
4 21/11/2018 กปภ.สาขาปักธงชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 300 มม.บริเวณ สี่แยกลำพระเพลิง_21/11/2561
5 21/11/2018 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ท่ามะกา ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
6 21/11/2018 กปภ.สาขาท่ามะกา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ต.หวายเหนียว_21/11/2561
7 21/11/2018 กปภ.สาขาลพบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยเทพนิมิต ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี_21/11/2561
8 21/11/2018 กปภ.สาขาบ้านผือ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านหนองโน ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ_21/11/2561
9 21/11/2018 กปภ.สาขาศรีราชา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี _21/11/2561
10 21/11/2018 กปภ.สาขากุมภวาปี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณบ้านกงพาน ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี_21/11/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน