ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายนพดล ปั้นรัตน์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
ที่อยู่
266 ถ.รอบเมืองนอก
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ลำพูน
51000
โทรศัพท์
0-5351-1072, 0-5351-1334
โทรสาร
0-5356-0901
Email
NopadonP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 16,519 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 26,880 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 396,328 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 386,552 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 297,939 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา 15.200 อ่างเก็บน้ำแม่เส้า ลุ่มน้ำปิง
2 ทต.ป่าซาง อ.ป่าซาง 8.518 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำปิง
3 ทม.ลำพูนอ.เมืองฯ 6.000 บ่อบาดาลบริเวณสำนักงาน ลุ่มน้ำปิง
รวม 29.718

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2018 นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อม พนักงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร "Wiangyong No To Foam"
2 17/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยเติมใจให้กัน ครั้งที่ 6/2561
3 13/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561
4 11/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6/2561
5 06/07/2018 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 กปภ.สาขาลำพูน ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
6 06/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน นำโดยนายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายมุฑิตาสักการะ เนื่องในโอกาสที่พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
7 29/06/2018 กปภ.สาขาลำพูน ได้ทำความสะอาดแท่นน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2561
8 28/06/2018 กปภ.สาขาลำพูน ออกบริการรับคำร้องติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา
9 20/06/2018 กปภ.สาขาลำพูน ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 9/2561
10 14/06/2018 กปภ.สาขาลำพูนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ลำพูนกอล์ฟ โอเพ่น" ประจำปี 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาแผงสวิตต์ และควบคุมกระแสไฟฟ้าบ่อบาดาล
2 18/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้กระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำริมปิง ทำให้การสูบน้ำผลิตเกิดขัดข้อง _18/07/2561
3 17/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สุสานป่าซาง _17/07/61
4 14/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลชำรุด บริเวณหน่วยบริการป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน_14/07/2561
5 13/07/2018 กปภ.สาขาลำพูน แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลชำรุด บริเวณหน่วยบริการป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน_13/07/2561
6 24/06/2018 กปภ.สาขาลำพูน หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงหมู่บ้านเอื้ออาทรเหมืองง่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน_24/06/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน