กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 3 จุด)_1/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 3 จุด)_1/10/2563


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ (จำนวน 3 จุด)_1/10/2563

1. กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณภายในหมู่บ้านพุทธชาด ซอย 4

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านพุทธชาด (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 11.30 น. ของวันที่ 01/10/2563 รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณซอยโรงหล่อ (ซอยเพชรเกษม 91) 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยโรงหล่อ (ซอยเพชรเกษม 91) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 01/10/2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณในซอยเพชรเกษม122 ซอยเรือนไทย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในซอยเพชรเกษม122 , ซอยเรือนไทย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 01/10/2563

เลื่อนขึ้นข้างบน