กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศเรื่อง คุณภาพน้ำ_29/10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศเรื่อง คุณภาพน้ำ_29/10/2563


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศเรื่อง คุณภาพน้ำ_29/10/2563

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศเรื่อง คุณภาพน้ำประปาพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาปทุมธานี่ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา

คุณภาพน้ำประปความขุ่นเหลือง ในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว นั้น กปภ.สาขาปทุมธานี นี้ ขอเรียนแจ้งว่า กปภ.สาขาปทุมธานีได้มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย

ท่อส่งจ่ายน้ำ อ.เมือง-สามโคก-ลาดหลุมแก้ว ระยะที่ 2 (ระยะที่ 1 โครงกรก่อสร้งสถาผลิตน้ำไม้ตรา) โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสรีจ

และอยู่ระหว่างการทดสอบระบบจ่ายน้ำ  ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ซึ่งช่วงวันดังกล่าว พื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว บางพื้นที่ อาจเกิดปัญหาคุณภาพน้ำมี

ความขุ่นเหลืองบ้างทั้งนี้ กปภ.สขาปทุมธานี ทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการโบล์น้ำไล่ความขุ่นออกตามแนวเส้นท่อตามที่

รับเรื่องร้องเรียนมา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : หรือจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

เลื่อนขึ้นข้างบน