กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น._15/01/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น._15/01/64


กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น._15/01/64

กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE

ขนาด 110 มม. บริเวณทางเข้าเทศบาลวังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกพะโต๊ะ

ไปจนถึงบริษัทหาดทิพย์ ต.วังตะกอ อหลังสวน จ.ชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13:00 น. ของวันที่ 16/01/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน