ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจีรศักดิ์ หัถชีพ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถ.เพชรเกษม
ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน
จ.ชุมพร
86110
โทรศัพท์
0-7754-1171/0-7754-1271
โทรสาร
0-7754-1171
Email
JeerasakH@pwa.co.th
แผนบรรเทาภัยพิบัติ กปภ.สาขาหลังสวน
กดที่นี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
กดที่นี่
แผนที่ใน google
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 15,290 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 17,807 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 491,020 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 480,678 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 278,480 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสวี เทศบาลตำบล นาโพธิ์พัฒนา คลองวิสัย 4,567 1,915
2 หน่วยบริการสวี องค์การบริหารส่วนตำบล ครน 2,306 920
3 หน่วยบริการสวี องค์การบริหารส่วนตำบล สวี 3,075 1,205
4 หน่วยบริการสวี เทศบาลตำบล นาโพธิ์ 2,995 1,639
5 หน่วยบริการปากตะโก เทศบาลตำบล ทุ่งตะไคร รับน้ำจากแม่ข่ายหลังสวน , รับน้ำจากหน่วยบริการสวี 6,055 3,010
6 หน่วยบริการปากตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก 843 272
7 หน่วยบริการปากตะโก เทศบาลตำบล ปากตะโก 4,193 1,541
8 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลตำบล วังตะกอ คลองหลังสวน 3,913 2,325
9 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะพลา 3,257 1,287
10 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล นาขา 8,431 3,429
11 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำจืด 1,184 506
12 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล พ้อแดง 2,070 647
13 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมทราย 1,353 562
14 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลตำบล ปากน้ำหลังสวน 5,166 2,246
15 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลเมือง หลังสวน 7,886 4,341
16 หน่วยบริการละแม องค์การบริหารส่วนตำบล ละแม คลองละแม 1,048 413
รวม 58,342 26,258

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/03/2019 กปภ.สาขาพัทยา (พ) จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)
2 22/03/2019 กปภ.สาขาท่ามะกาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
3 22/03/2019 กปภ. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
4 22/03/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช “แผน WSP ประจำเดือน มีนาคม 62”
5 22/03/2019 กปภ.สาขาเบตง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2562
6 22/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\"
7 22/03/2019 กปภ.สาขาพัทลุงและ กปภ.สาขาเขาชัยสน สานความร่วมมือให้ความรู้ อปท.รอบรั้ว ตามโครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"
8 22/03/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562
9 22/03/2019 ผวก.กปภ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ทำคุณประโยชน์ ประกอบคุณงามความดีแก่ กปภ.
10 22/03/2019 กปภ.สาขาชนแดน ออกโครงการเติมใจให้กัน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 23/03/2019 กปภ.สาขา แม่สอด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามร้านขนมจีนขยุ้มคุณน้อย _23/03/62
2 23/03/2019 กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าร้านระยองพันธ์ไม้ _23/03/62
3 23/03/2019 กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ สถานีเติมแก๊สบ้านหนองจิก _23/03/62
4 23/03/2019 กปภ.สาขา แม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านท่าไคร้ _23/03/62
5 23/03/2019 กปภ.สาขา อุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ ตรงข้ามโลตัสรังษิณา _23/03/62
6 23/03/2019 กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว (Step test) บริเวณตรงข้ามนิคมอมตะชลบุรี ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี _23/03/2562
7 23/03/2019 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำ บ้านค่าย_23/03/2562
8 23/03/2019 กปภ.สาขาสกลนคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุด บริเวณสถานีจ่ายน้ำย่อย อ.เมือง จ.สกลนคร_23/03/2562
9 23/03/2019 กปภ.สาขานครปฐม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณกปภ.สาขานครปฐม_23/03/2562
10 23/03/2019 กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณ โครงการดีโฮม ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่_(จำนวน 2 จุด) 23/03/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน