ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายจีรศักดิ์ หัถชีพ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถ.เพชรเกษม
ต.ขันเงิน
อ.หลังสวน
จ.ชุมพร
86110
โทรศัพท์
0-7754-1171/0-7754-1271
โทรสาร
0-7754-1171
Email
JeerasakH@pwa.co.th
แผนบรรเทาภัยพิบัติ กปภ.สาขาหลังสวน
กดที่นี่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน
กดที่นี่
แผนที่ใน google
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน

ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 15,354 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 19,480 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 576,818 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 567,802 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 322,727 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 หน่วยบริการสวี เทศบาลตำบล นาโพธิ์พัฒนา คลองวิสัย 4,567 1,915
2 หน่วยบริการสวี องค์การบริหารส่วนตำบล ครน 2,306 920
3 หน่วยบริการสวี องค์การบริหารส่วนตำบล สวี 3,075 1,205
4 หน่วยบริการสวี เทศบาลตำบล นาโพธิ์ 2,995 1,639
5 หน่วยบริการปากตะโก เทศบาลตำบล ทุ่งตะไคร รับน้ำจากแม่ข่ายหลังสวน , รับน้ำจากหน่วยบริการสวี 6,055 3,010
6 หน่วยบริการปากตะโก องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก 843 272
7 หน่วยบริการปากตะโก เทศบาลตำบล ปากตะโก 4,193 1,541
8 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลตำบล วังตะกอ คลองหลังสวน 3,913 2,325
9 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะพลา 3,257 1,287
10 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล นาขา 8,431 3,429
11 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำจืด 1,184 506
12 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล พ้อแดง 2,070 647
13 แม่ข่ายหลังสวน องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมทราย 1,353 562
14 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลตำบล ปากน้ำหลังสวน 5,166 2,246
15 แม่ข่ายหลังสวน เทศบาลเมือง หลังสวน 7,886 4,341
16 หน่วยบริการละแม องค์การบริหารส่วนตำบล ละแม คลองละแม 1,048 413
รวม 58,342 26,258

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/05/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.3 มอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตาม "โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 " ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
2 22/05/2019 กปภ.สาขากุยบุรีจัดกิจกรรม Morning talk (โครงการสนทนายามเช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
3 22/05/2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
4 22/05/2019 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562
5 22/05/2019 กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อเมน
6 22/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)
7 22/05/2019 On The Job Training (OJT) การวิเคราะห์น้ำสูญเสียแต่ละ DMA
8 22/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย
9 22/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
10 22/05/2019 กปภ.สาขาพิมาย ลงพื้นที่เข้าร่วมออกหน่วยโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2562(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.โรงเรียนบ้านโนนโขงโลง หมู่ที่ 2 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/05/2019 กปภ.สาขากันทรลักษ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณถนนศิลป์ประดิษฐ์ _22/05/62
2 22/05/2019 กปภ.สาขาลพบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองบัวขาว _22/05/62
3 22/05/2019 กปภ.สาขาแพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าร้านอาหารน้องอิ่ม _22/05/62
4 22/05/2019 - กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ สถานีจ่ายน้ำหนองแค _22/05/62
5 22/05/2019 ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี
6 22/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยแสงเพชร_20/05/62
7 22/05/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณบ้านน้ำดิบ_(จำนวน 2 จุด) 22/05/2562
8 22/05/2019 กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มและสายไฟฟ้าขาด บริเวณหน้าสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์_22/05/2562
9 22/05/2019 กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด150 มม. บริเวณคลองวัดโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา_22/05/2562
10 22/05/2019 กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน PVC ขนาด 300 มม.บริเวณ ใกล้โรงสูบน้ำแรงต่ำ หน้าโรงผลิตน้ำดื่นกิติยา_22/05/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน