กปภ.สาขา อ่างทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวขนาดท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณะ ข้างวัดไผ่ล้อม ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง_15/01/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา อ่างทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวขนาดท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณะ ข้างวัดไผ่ล้อม ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง_15/01/2564


กปภ.สาขา อ่างทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวขนาดท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณะ ข้างวัดไผ่ล้อม ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง_15/01/2564

กปภ.สาขา อ่างทอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวขนาดท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณะ ข้างวัดไผ่ล้อม ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ตั้แต่ทางเข้าชอยวัดไผ่ล้อม , ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดง , วัดไผ่ล้อม, 

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม , สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 15/01/2564 

เลื่อนขึ้นข้างบน