กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน่วยบริการทัพทัน_15/1/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน่วยบริการทัพทัน_15/1/2564


กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน่วยบริการทัพทัน_15/1/2564

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน่วยบริการทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน่วยบริการทัพทัน ต.หนองยายดา , ต.หนองหญ้าปล้อง , ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 15 / 01 /2564

เลื่อนขึ้นข้างบน