ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี
ที่อยู่
00
ต.00
อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี
61110
โทรศัพท์
0-5653-1344
โทรสาร
0-5653-1344
Email
ChusakL@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,783 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 221,288 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 220,155 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 181,997 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ตลุกดู่อ.ทัพทัน 81.000 คลองท่าชะอม ลุ่มเจ้าพระยา
2 ทต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง 41.820 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำท่าจีน
3 ทต.ลานสัก อ.ลานสัก 13.000 ลำห้วยทับเสลา ลุ่มเจ้าพระยา
4 ทต.ทัพทัน อ.ทัพทัน 7.700 แม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มเจ้าพระยา
5 ทต.หนองฉาง อ.หนองฉาง 1.960 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำท่าจีน
6 ทต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ 1.660 แควตากแดด ลุ่มเจ้าพระยา
7 ทต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง 1.200 แม่น้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำสะแกกรัง
8 เนินพยอม - ท่าเพ อ.หนองขาหย่าง 0.000
9 เกาะเทโพ 0.000 แม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มเจ้าพระยา
รวม 148.340

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2018 กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดดงขวาง บ้านดงขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
2 25/04/2018 วันที่ 25 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน 2561
3 19/04/2018 กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเขากวางทอง บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
4 10/04/2018 กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
5 21/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน) " ครั้งที่ 2/2561
6 19/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561
7 16/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
8 19/01/2018 กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561
9 14/01/2018 วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นรักษ์เมืองอู่ไท" ประจำปี 2561
10 12/01/2018 วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมสนับสนุนขนมและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 400 ขวด กปภ.ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
เลื่อนขึ้นข้างบน