กปภ.สาขาระยอง อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณตรงข้ามระยองเคหะภัณฑ์_23/02/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณตรงข้ามระยองเคหะภัณฑ์_23/02/64


กปภ.สาขาระยอง อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ บริเวณตรงข้ามระยองเคหะภัณฑ์_23/02/64

** อัพเดทข่าวรอน้ำเต็มระบบ

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณตรงข้ามระยองเคหะภัณฑ์ ถนนสาย 36 ต.เนินพระ

อ.เมือง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ขดหิน , หนองน้ำเย็น ต.กรอกยายชา , ต.เนินพระ , ต.ทับมา อ.เมือง

จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 22/02/2564 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน