ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ อรชร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ที่อยู่
7/7 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่
อ.เมือง
จ.ระยอง
21000
โทรศัพท์
038-611116, 038-615276
โทรสาร
038-012017
Email
PaitoonO@pwa.co.th
Facebook
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 75,513 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 64,957 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,010,241 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,705,457 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,366,571 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.มาบตาพุด อ.เมืองฯ 148.960 และบึงสำนักใหญ่ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ้านเพและหาดแม่พิม อ.เมืองฯ อบต.เชิงเนิน,อบต.น้ำคอก,อบต.ทับมา,อบต.เนินพระ, อบต.ตะพง,อบต.บ้านค่าย,อบต.บางบุตร อ.เมืองฯ และชุมชนนอกเขต 4 หมู่บ้าน 34.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ท.นครระยอง อ.เมืองฯ 16.950 แม่น้ำระยอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย 2.620 คลองชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 203.030

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/04/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
2 20/04/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน
3 20/04/2018 9 โครงการ ระยะที่1 โครงการปรับปรุงท่อ AC ปี 61 ในพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคระยอง
4 20/04/2018 ประกาศ ขอให้เตรียมถังพักน้ำ เพื่อสำรองน้ำประปาให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำ และขอให้ติดตามข่าวสารที่ช่องทางโดยตรงของกปภ.สาขาระยอง
5 02/04/2018 (ขยายเวลาเพิ่ม) มาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำ พื้นที่ กปภ.สาขาระยอง
6 28/03/2018 มาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำ พื้นที่ กปภ.สาขาระยอง
7 15/03/2018 ประชาสัมพันธ์แจ้งกรณีน้ำมีกลิ่น และสีผิดปกติ 15 มี.ค.2561
8 12/03/2018 กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
9 12/03/2018 กปภ.และกรมอนามัย ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตพื้นที่การจ่ายน้ำ จ.ระยอง (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)
10 12/03/2018 กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 2/2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 25/04/2018 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.วันที่ 25 เมษายน 61ตั้งแต่เวลา 21.00น.ถึงเวลา 04.00น.จำนวน 2 จุด _ 25/04/2561
2 21/04/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าร้านระยองโต๊ะเก้าอี้ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน_21/04/2561
3 20/04/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
4 20/04/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน
5 20/04/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการงานยกย้ายท่อ ST ขนาด 150 มม. บริเวณ สะพาน ม.กรุงไทย _20/04/2561
6 19/04/2018 กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200มม. 19/04/61
7 17/04/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยขณะนี้ไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาโขดหิน_17/04/2561
8 16/04/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณข้างร้านมีชัยแทรกเตอร์ ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง_16/04/2561
9 05/04/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่ิอดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.(แตกฉุกเฉิน) บริเวณหน้า บ้านเลขที่ 22/1 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง_05/04/2561
10 21/03/2018 กปภ.สาขาระยอง ชี้แจงกรณีน้ำมีกลิ่นและสีผิดปกติ
เลื่อนขึ้นข้างบน