ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ อรชร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ที่อยู่
7/7 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่
อ.เมือง
จ.ระยอง
21000
โทรศัพท์
038-611116, 038-615276
โทรสาร
038-012017
Email
PaitoonO@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 82,492 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 74,998 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,323,776 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,204,622 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,652,557 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.มาบตาพุด อ.เมืองฯ 148.960 และบึงสำนักใหญ่ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ้านเพและหาดแม่พิม อ.เมืองฯ อบต.เชิงเนิน,อบต.น้ำคอก,อบต.ทับมา,อบต.เนินพระ, อบต.ตะพง,อบต.บ้านค่าย,อบต.บางบุตร อ.เมืองฯ และชุมชนนอกเขต 4 หมู่บ้าน 34.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ท.นครระยอง อ.เมืองฯ 16.950 แม่น้ำระยอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย 2.620 คลองชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 203.030

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 08/01/2018 กปภ.สาขาระยองให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ที่วัดลุ่มพระอารามหลวง
2 08/01/2018 กปภ.สาขาระยองเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560
3 08/01/2018 กปภ.สาขาระยองมอบของขวัญวันเด็กสนับสนุนแก่โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
4 08/01/2018 กปภ.สาขาระยองมอบน้ำตราสัญลักษณ์กปภ.ให้แก่ ปภ.จ.ระยอง
5 07/01/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
6 04/01/2018 ผอ.กปภ.เขต ๑ พร้อมคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๑ อัยการศาลปกครองจ.ระยอง
7 27/12/2017 รปก.๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร กปภ.ข.๑ และคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ นายก อบจ.ระยอง
8 27/12/2017 รปก.๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร กปภ.ข.๑ และคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ จ.ระยอง
9 25/12/2017 กปภ.สาขาระยองจัดกิจกรรม มาจ่าย พี่แจก(สมุดโน๊ตตราสัญลักษณ์กปภ.)แก่ผู้ใช้น้ำเนื่องในเทศกาลคริสมาสต์
10 25/12/2017 กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่3/2561 (ประจำเดือนธันวาคม 2560)

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 11/01/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าคลินิกหมอสุพจน์ ถ.จันทอุดม _11/01/2561
2 09/01/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณถนนสาย 36 ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เกาะกลอย ต.เชิงเนิน _09/01/2561
3 04/01/2018 -กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ สะพานคลองละวน ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ชากพง_04/01/2561
4 08/12/2017 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
5 20/11/2017 ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 21 พฤศจิกายน 2560
เลื่อนขึ้นข้างบน