ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ อรชร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ที่อยู่
7/7 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่
อ.เมือง
จ.ระยอง
21000
โทรศัพท์
038-611116, 038-615276
โทรสาร
038-012017
Email
PaitoonO@pwa.co.th
Facebook
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 75,082 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 68,690 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,046,203 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,887,690 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,560,714 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.มาบตาพุด อ.เมืองฯ 148.960 และบึงสำนักใหญ่ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ้านเพและหาดแม่พิม อ.เมืองฯ อบต.เชิงเนิน,อบต.น้ำคอก,อบต.ทับมา,อบต.เนินพระ, อบต.ตะพง,อบต.บ้านค่าย,อบต.บางบุตร อ.เมืองฯ และชุมชนนอกเขต 4 หมู่บ้าน 34.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ท.นครระยอง อ.เมืองฯ 16.950 แม่น้ำระยอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย 2.620 คลองชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 203.030

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/07/2018 กปภ.สาขาระยองร่วมลงนาม MOU กับเทศบาลนครระยอง
2 11/07/2018 กปภ.สาขาระยอง ออกบริการน้ำดื่มและร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา
3 05/07/2018 กปภ.สาขาระยอง ร่วมโครงการ"ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ำ"
4 05/07/2018 กปภ.สาขาระยองต้อนรับคณะศึกษาดูงานผลิตน้ำประปา เทศบาลนครราชสีมา
5 05/07/2018 กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ หอการค้าจ.ระยอง
6 28/06/2018 กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่9/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
7 27/06/2018 กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรม จ่าย ชวน(รักษ์แหล่งน้ำ) แจก “หวนรำลึกยอดกวีสุนทรภู่ ควบคู่ปลุกจิตสำนึกรักษ์แหล่งน้ำ”
8 25/06/2018 กปภ.สาขาระยอง จัดกิจกรรม จ่าย ชวน(รักษ์แหล่งน้ำ) แจก
9 25/06/2018 กปภ.เขต 1 ร่วม กปภ. สาขาระยองดำเนินกิจกรรม CSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค จัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
10 13/06/2018 กปภ.สาขาระยองเข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก “Clean Our Ocean ทะเลดีชีวีมีสุข” ปี 2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/07/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ข นาด 200 มม.บริเวณหน้าอู่การกวิน ถ.สาย.36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง _19/07/2561
2 17/07/2018 กปภ.สาขาระยอง แเจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว _17/07/2561
3 13/07/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล
4 13/07/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
5 12/07/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 2/75 ม.ดวงตะวัน ถ.สุขุมวิท 57 ต.เนินพระ_12/07/2561
6 10/07/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณเยื้องโรงแรมสุขใจ ถ.เชิงเนิน-ชากบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง _10/07/2561
7 06/07/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ หน้าวัดทับมา ถ.สาย 36 ต.ทับมา_06/07/2561
8 06/07/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ตัดประสานท่อบริเวณ แยก ค.๒ และซอยหลังวัดป่า
9 06/07/2018 กปภ.สาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
10 04/07/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม.บริเวณตรงข้ามปั๊มคาลเท็กซ์ ถ.สาย 36 ต.เชิงเนิน_04/07/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน