ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไพฑูรย์ อรชร

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
ที่อยู่
7/7 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่
อ.เมือง
จ.ระยอง
21000
โทรศัพท์
038-611116, 038-615276
โทรสาร
038-012017
Email
PaitoonO@pwa.co.th
Facebook
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 74,864 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 67,732 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,089,564 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,877,434 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,494,724 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระยอง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.มาบตาพุด อ.เมืองฯ 148.960 และบึงสำนักใหญ่ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.บ้านเพและหาดแม่พิม อ.เมืองฯ อบต.เชิงเนิน,อบต.น้ำคอก,อบต.ทับมา,อบต.เนินพระ, อบต.ตะพง,อบต.บ้านค่าย,อบต.บางบุตร อ.เมืองฯ และชุมชนนอกเขต 4 หมู่บ้าน 34.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ท.นครระยอง อ.เมืองฯ 16.950 แม่น้ำระยอง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย 2.620 คลองชลประทาน ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 203.030

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 13/06/2018 กปภ.สาขาระยองเข้าร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก “Clean Our Ocean ทะเลดีชีวีมีสุข” ปี 2561
2 13/06/2018 กปภ.สาขาระยอง บริการน้ำดื่มฟรี งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จ.ระยอง ครั้งที่ 9ประจำปีงบประมาณ 2561
3 08/06/2018 กปภ.สาขาระยอง ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
4 25/05/2018 กปภ.สาขาระยอง ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่8/2561 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2561)
5 25/05/2018 กปภ.สาขาระยอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ แก่ ชมรมกีฬาวู้ดบอลแห่งจังหวัดระยอง
6 21/05/2018 กปภ.สาขาระยองออกหน่วยบริการน้ำดื่ม ในงานวันมันเทศและของดีบ้านฉัน ประจำปี 2561
7 21/05/2018 กปภ.สาขาระยองบริการน้ำดื่มฟรี งานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561
8 18/05/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน
9 18/05/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
10 17/05/2018 ประกาศ กปภ.สาขาระยอง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/06/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
2 17/06/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ข้างวัดทับมา ถ.สาย.36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง_17/06/2561
3 16/06/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ข้างเล้าเป็ด ถ.ณรงค์เดช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง_16/06/2561
4 15/06/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณ ข้างวัดทับมา ถ.สาย.36 ต.ทับมา_15/06/2561
5 13/06/2018 ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
6 13/06/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเินนการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม.บริเวณหน้าวัดทับมา ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง _13/06/2561
7 09/06/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 8/10 สี่แยกในไร่ ต.เพ_09/06/2561
8 06/06/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ ข้าง 47 ถ.เทศบาล 2 ต.บ้านค่าย_06/06/2561
9 03/06/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องด้วยกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีน้ำคอก จ.ระยอง ซึ่งทำให้การจ่ายน้ำขาดระบบ_03/06/2561
10 26/05/2018 กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านเจริญนานสุขภัณฑ์ สาย.36 อ.เมือง จ.ระยอง_26/05/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน