กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้ อบต.มาบยางพร_23/02/64 จำนวน 2 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้ อบต.มาบยางพร_23/02/64 จำนวน 2 จุด


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้ อบต.มาบยางพร_23/02/64 จำนวน 2 จุด

1.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณใกล้ อบต.มาบยางพร อ.มาบยางพร จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.2 และ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น. ของวันที่ 23/02/2564

.............................................................................................

2.กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมน บริเวณ ชุมชนเนินสำเหร่ ม.3 ต.บ้านฉาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนเนินสำเหร่ ม.3 ต.บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 23/02/2564

เลื่อนขึ้นข้างบน