กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนยี่กงษี-มาบไผ่_23/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนยี่กงษี-มาบไผ่_23/02/2564


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนยี่กงษี-มาบไผ่_23/02/2564

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนยี่กงษี-มาบไผ่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองกุง ถนนยี่กงษี-มาบไผ่ ม.1 ต.มาบไผ่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 23/2/2564

หมายเหตุ :ทางจนท.แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาเวลา 20.35 น.แจ้งว่า เนื่องจากติดปัญหาหน้างาน เดิมทางจนท.แจ้งว่าจะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ เวลา 19.00 น.

ทางจนท.จึงขอเลื่อนเวลาการซ่อมออกไปเป็น เวลา 24.00 น.ขออภัยในความไม่สะดวก 

เลื่อนขึ้นข้างบน