กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 5 จุด _ 24/02/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 5 จุด _ 24/02/2564


กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 5 จุด _ 24/02/2564

1. กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.00 น. ของวันพุธที่ 24

กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการหลบการก่อสร้งรถไฟฟ้าแรงสูง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่

ใกล้เคียงน้ำ ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนแสนสุข ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกไทยพิพัฒน์ ไปจนถึง สำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง
- หมู่บ้านบางแสนวิลล์ 
- หมู่บ้านกีรถา
- หมู่บ้านไม้งาม 
- หมู่บ้านมณีแก้ว
- ซอยแสนสุข 5 (หมู่บ้านแปชิฟิค ซิตี้โฮม , หมู่บ้านมณีแก้วคันทรี รีสอร์ท , หมู่บ้านฮิลลไซต์ชลบุรี)
- ซอยโค้งลูกทุ่ง (หมู่บ้านเหมืองทอง, หมู่บ้านสวนคูณ 2)
- หมู่บ้านเดอะเพอร์เพ็ค ฮิลล์
- หมู่บ้านพชรไพรัช, หมู่บ้านมณีรินทร์วิลเลจ หนองมน, หมู่บ้านคันทรีฮิลล์, หมู่บ้านไม้งาม 55
- หมู่บ้านพฤกษานารา 
- หมู่บ้านแสนสุขธานี
- หมู่บ้านศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ 
- ชอยย้ายโท้
- ถนนเลี่ยงเมืองหนองมน

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 09:00 น. ของวันที่ 24/02/2564 รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.00 น. ของ

วันพุธที่ 24กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการหลบการก่อสร้งรถไฟฟ้าแรงสูง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- เทศบาลเมืองแสนสุข (ทั้งหมด)
- ถนนบางแสน-อ่างศิลา-เขาสามมุข (ทั้งหมด)
- เทศบาลเมืองอ่างศิลา (ทั้งหมด)
- ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านปีก (ทั้งหมด)

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 09:00 น. ของวันที่ 24/02/2564 รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.00 น. ของ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการหลบการก่อสร้งรถไฟฟ้าแรงสูง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- เทศบาลเมืองอ่างศิลา (ทั้งหมด)
- เทศบาลตำบลเสม็ด (ทั้งหมด)
- เทศบาลเมืองบ้านสวน (ถนนพระยาสัจจา ทั้งสองฝั่ง)
- เทศบาลเมืองชลบุรี (ถนนวริรปราการ ไปจนถึง สะพานคลองสังเขป)

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 09:00 น. ของวันที่ 24/02/2564 รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. กปภ.สาขาชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 09.00 น. ของวันพุธที่ 24กุมภาพันธ์ 2564 

 เพื่อดำเนินการหลบการก่อสร้งรถไฟฟ้าแรงสูง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ม.2 , ม.3, ม.4 และ ม.5 , ชุมชนหลังโรงพยาบาลชลบุรี , ซอยกุฏิชี, ซอยเพชรสยาม, ซอยเพชรบ้านสวน
- ถนนบ้านสวน-หนองข้างคอก, ซอยพงษ์ประเสริฐ, ซอย9 บ้านสวน
- ชอยโรงเรียนธารทิพย์, ซอยอยู่แล้วรวย
- ถนนเศรษฐกิจ (ฝั่งช้ยมุ่งหนเมืองชลบุรี) ตั้งแต่แยกลี่ยงเมืองชลบุรี ไปจนถึง แยกบ้านสวน
- ซอยกีรติ, ซอยบ้านสวน 1
- ถนนสุขุมวิท (ฝั่งซ้ายมุ่งหน้าบางแสน) ตั้งแต่แยกบ้านสวน ไปจนถึง ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 09:00 น. ของวันที่ 24/02/2564  รอน้ำเต็มระบบ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า

5.กปภ.สาขา ชลบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนบ้านสัตพงษ์-นาเขื่อน หมู่ที่ 6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จช่วงประมาณ 17:00 น. ของวันที่ 24/02/2564  รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน