กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (จำนวน 2 จุด) _08/04/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (จำนวน 2 จุด) _08/04/64


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (จำนวน 2 จุด) _08/04/64

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แม่กลอง ต.บางจะเกร็ง ต.แหลมใหญ่ ต.บ้านปรก ต.ลาดใหญ่ ต.ท้ายหาด

ต.บางขันแตก ต.ปลายโพงพาง  จ.สมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 -ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากได้รับแจ้งจาก บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด

มีแผนดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำมายังสมุทรสงคราม ตั้งแต่ช่วงคลองสวนหลวง ถึง คลองบางช้าง อ.อัมพวา

เพื่อรักษาเสถียรภาพในการสูบส่งน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แม่กลอง, ต.บางจะเกร็ง, ต.แหลมใหญ่, ต.บางขันแตก, ต.ท้ายหาด,

ต.บ้านปรก, ต.ลาดใหญ่, ต.บางแก้ว และ ต.ปลายโพงพาง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 -ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน