ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายภูทอง ดวงเลิศ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม
ที่อยู่
885/1 ถ.ราชญาติรักษา
ต.แม่กลอง
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
75000
โทรศัพท์
0-3471-1601
โทรสาร
0-3471-1602
Email
PutongD@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 32,875 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 25,200 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,187,908 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,160,093 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 770,657 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 16/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
2 16/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
3 09/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันเดิน วิ่งการกุศล วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD
4 09/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
5 06/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
6 05/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงานประปา
7 04/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบและแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล บริเวณ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ต.คลองโคน
8 04/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เข้ารับการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61
9 04/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม RUN FOR CHILD
10 02/07/2018 กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อน-ไม่ไหล ในพื้นที่ ต.คลองโคน
เลื่อนขึ้นข้างบน