กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC 150 มม.บริเวณ หมู่ 7_22/04/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC 150 มม.บริเวณ หมู่ 7_22/04/2564


กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC 150 มม.บริเวณ หมู่ 7_22/04/2564

**ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำล่วงหน้า**

กปภ.สาขาพิจิตร ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC 150 มม.บริเวณ หมู่ 7 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23/04/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน