กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณใกล้แยกมายเตย ม.3 ต.ปลวกแดง_2/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณใกล้แยกมายเตย ม.3 ต.ปลวกแดง_2/05/2564


กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณใกล้แยกมายเตย ม.3 ต.ปลวกแดง_2/05/2564

กปภ.สาขาบ้านฉาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 500 มม. บริเวณใกล้แยกมาบเตย ม.3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ต.มาบยางพร, ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ต.บ่อวิน อ.ศรีราขา จ.ชลบุรี

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19:00 น. ของวันที่ 2/05/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน