กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่2 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 06.00 น. ของวันจันทร์ที่3 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณถนนเลียบทางรถไฟแยกประปา_2/05/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่2 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 06.00 น. ของวันจันทร์ที่3 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณถนนเลียบทางรถไฟแยกประปา_2/05/2564


กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่2 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 06.00 น. ของวันจันทร์ที่3 พฤษภาคม 2564  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณถนนเลียบทางรถไฟแยกประปา_2/05/2564

กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่2 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 06.00 น. ของวันจันทร์ที่3 พฤษภาคม 2564

เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณถนนเลียบทางรถไฟแยกประปา จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มีดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ซอยแจ่มมิน
- ถนนเลี่ยงเมืองเลียบทางรถไฟ (ฝั่งเลขคู่)
- หมู่บ้านรัตนากร 7
- ซอยมิตรสัมพันธ์ 2

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 06:00 น. ของวันที่ 3/05/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน