กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณข้างหมู่บ้านมณีรินทร์วิลเลจ_13/05/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณข้างหมู่บ้านมณีรินทร์วิลเลจ_13/05/64


กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณข้างหมู่บ้านมณีรินทร์วิลเลจ_13/05/64

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณข้างหมู่บ้านมณีรินทร์วิลเลจ ต.บางพระ

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- หมู่บ้านมณีรินทร์ วิลเลจ
- หมู่บ้านมณีรินทร์ ปาร์ค
- หมู่บ้านสิริภัสสร
- หมู่บ้านหินเพลิง ซอย 13 (บ้านหมาแมว)
- บ้านพักพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ปลายนา)
- บริษัทเรียล โซลูพลัส 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 13/05/2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน