ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายยุทธนา ศรประสิทธิ์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
ที่อยู่
141/19 หมู่ที่ 2
ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
20110
โทรศัพท์
038-311131
โทรสาร
038-328554
Email
YuttanaS@pwa.co.th
Facebook หน่วยงาน
กดที่นี่
Facebook หน่วยงาน 2
กดที่นี่

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 46,378 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 78,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 2,011,775 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,687,471 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,305,199 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีราชา *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.บางพระ อ.ศรีราชา 7.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทม.ศรีราชา อ.ศรีราชา 4.058 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 11.558

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 06/07/2018 กปภ.สาขาศรีราชาเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบการบริหารงานระบบควบคุมอัตโนมัติระบบผลิตและจ่ายน้ำ (SCADA&PLC)
2 22/06/2018 กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ
3 19/06/2018 กปภ.สาขาศรีราชา สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออก) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ประจำปี 2561
4 19/06/2018 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล/ไหลอ่อนเป็นการชั่วคราว วันที่ 19-20 มิ.ย.61
5 18/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขศรีราชา ส่งมอบงานปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดเขาฉลาก
6 14/06/2018 ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
7 13/06/2018 กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการล้างถังตกตะกอน
8 11/06/2018 กปภ.สาขาศรีราชาจะดำเนินการซ่อมแก้ไขปัญหาท่อขนาด 700 มม.แตกบริเวณสุขุมวิท
9 08/06/2018 กปภ.สาขาศรีราชา มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ
10 06/06/2018 กปภ.สาขาศรีราชา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2/2561

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน