กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณวัดพญาผาบ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณวัดพญาผาบ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน


กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณวัดพญาผาบ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 19-06-2021 14:30 ถึง 19-06-2021 17:00
สาเหตุ : กปภ.สาขาลำพูนประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. แตกฉุกเฉิน บริเวณวัดพญาผาบ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณวัดพญาผาบ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ตั้งแต่ตลาดอินทร ถึง บ้านแจ่ม บ้านสันคะยอม ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 053511072

 
เลื่อนขึ้นข้างบน