กปก.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณวัดผญาผาบ ต.บ้านกลาง_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปก.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณวัดผญาผาบ ต.บ้านกลาง_19/06/2564


กปก.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณวัดผญาผาบ ต.บ้านกลาง_19/06/2564

 

กปก.สาขาลำพูน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณวัดผญาผาบ ต.บ้านกลาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ตลาดอินทร ถึง บ้านแจ่ม บ้านสันคะยอม ต.บ้านกลาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 19/06/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน