กปภ.สาขานครปฐม ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำ (ชำรุด ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำสระกระเทียม_19/06/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำ (ชำรุด ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำสระกระเทียม_19/06/2564


กปภ.สาขานครปฐม ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำ (ชำรุด ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำสระกระเทียม_19/06/2564

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากเครื่องสูบน้ำ (ชำรุด ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำสระกระเทียม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  อ.เมือง ( ทั้งหมด) จ. นครปฐม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 19/06/2564 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน