ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายถวิล เก้าลิ้ม

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
ที่อยู่
89/14-15 หมู่ที่ 5
ต.สนามจันทร์
อ.เมือง
จ.นครปฐม
73000
โทรศัพท์
0-3424-2302
โทรสาร
0-3424-2302
Email
 

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 18,758 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 0 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 792,100 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 792,100 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 533,663 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล บ่อพลับ ซื้อน้ำประปาจาก บ.น้ำประปาไทย จำกัด 861 408
2 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล พระประโทน 2,104 835
3 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล โพรงมะเดื่อ 982 254
4 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล สนามจันทร์ 4,665 2,348
5 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล สามควายเผือก 9,922 3,518
6 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยจรเข้ 3,669 1,625
7 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยายหอม 4,383 1,529
8 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ถนนขาด 7,869 2,713
9 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปากโลง 705 509
10 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล บางแขม 6,253 2,882
11 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล หนองดินแดง 2,017 732
12 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล ขุนแก้ว 7,809 3,473
13 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตำหนัก 6,787 5,660
14 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ากระชับ 4,010 1,086
15 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพระยา 2,652 921
16 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล นครชัยศรี 3,222 1,410
17 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว 2,514 928
18 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ศีรษะทอง 5,755 2,274
19 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล สัมปทวน 2,806 920
20 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระเจดีย์ 3,304 866
21 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยยาวาส 2,311 798
22 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล บางระกำ 4,137 1,065
23 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล พะเนียด 905 288
24 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล ลานตากฟ้า 5,095 2,015
25 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล วัดแค 2,002 706
26 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล คลองใหม่ 3,647 1,657
27 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล หอมเกร็ด 1,823 1,003
28 แม่ข่ายนครปฐม องค์การบริหารส่วนตำบล มหาสวัสดิ์ 9,550 4,173
29 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล นครชัยศรี 8,239 4,907
30 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล โพรงมะเดื่อ 3,489 1,244
31 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล ธรรมศาลา 6,930 2,661
32 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลตำบล ดอนยายหอม 6,536 2,115
33 แม่ข่ายนครปฐม เทศบาลนคร นครปฐม 16,203 9,330
รวม 153,156 66,853

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง เงินประกันสัญญาที่ผู้วางหลักประกันสัญญาไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน
2 20/03/2019 แล้งนี้ชาวสงขลา หาดใหญ่ สะเดา มั่นใจน้ำประปาเพียงพอ
3 20/03/2019 กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6/62 ประจำเดือน มีนาคม 2562
4 20/03/2019 กปภ.สาขาลำปาง ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น ณ ศาลาวัดบ้านศาลาดอน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
5 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพานจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ครั้งที่ 14/2562
6 20/03/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 12/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
7 20/03/2019 กปภ.เขต 10 ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
8 20/03/2019 กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท
9 20/03/2019 กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
10 20/03/2019 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/03/2019 กปภ.สาขาชัยภูมิ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีอุบัติเหตุรถบรรทุกอ้อยชนเสาไฟฟ้าล้มจำนวนหลายต้น บริเวณ ถ.ชัยภูมิ- สีคิ้ว _20/03/62
2 20/03/2019 กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณ แยกห้างเสรี _20/03/62
3 20/03/2019 กปภ.สาขา นครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ มบ.อยู่เจริญ _20/03/62
4 20/03/2019 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณบ้านโคกเจริญ _20/03/62
5 20/03/2019 กปภ.สาขา พระนครศรีอยุธยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำอุทัย _20/03/62
6 20/03/2019 กปภ.สาขา อุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนสรรพสิทธิ์ _20/03/62
7 20/03/2019 กปภ.สาขา พระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.เสาไห้ _20/03/62
8 20/03/2019 กปภ.สาขา พัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากซอยนาเกลือ 12 _20/03/62
9 20/03/2019 กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 400 มม. บริเวณ ใกล้สถานีจ่ายน้ำท่านางเริง ถนน. 340 สุพรรณ - ชัยนาท_20/03/2562
10 20/03/2019 กปภ.สาขาด่านขุนทด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ บ้านสระพัง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด_20/03/2562
เลื่อนขึ้นข้างบน