กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจาก บริษัท อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด บำรุงรักษาระบบผลิต(2จุด)_10/11/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจาก บริษัท อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด บำรุงรักษาระบบผลิต(2จุด)_10/11/2564


กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2564  เนื่องจาก บริษัท อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด บำรุงรักษาระบบผลิต(2จุด)_10/11/2564

1.กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2564  เนื่องจาก บริษัท อาร์.อี.คิว.วอเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บำรุงรักษาระบบผลิต จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ทางขึ้นถัง 2500 RO กะรน ถัง RO กะรน ถึง

หน้า เทศบาล กะรน ช.ปฏัก 18,20,22,24 ช.ท้ายนา ซ.เกศขวัญ ถ.ผังเมืองสาย ก ซ.นาใน ถ.นาใน

ถ.ราชอุทิศ 200 ปี ป่าตอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.

บริเวณหน้า มบ. อโนชาวิลเลจ ถลาง ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ สินสุขธานี , มบ. ภูเก็ตพาร์ค ,วงเวียนอนุสาวรีย์ ถึง ป่าคลอก (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00  น. ของวันที่ 26/11/2564 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน