กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 250 มม. _25/11/64 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 250 มม. _25/11/64


กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 250 มม. _25/11/64

กปภ.สาขาสังขะ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 250 มม.

บริเวณ มบ.สมบูรณ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.สมบูรณ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ความรับผิดชอบของกปภ.สาขาสังขะ

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของ 25/11/64 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน