ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายยรรยง วงษ์อามาตย์

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ

ชื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ
ที่อยู่
160 หมู่ 1 ถ.สังขะ -บัวเชด
ต.บ้านชบ
อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
33150
โทรศัพท์
044-571968
โทรสาร
044-571968
Email
YanyongW@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ

รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ
รูปการประปาส่วนภูมิภาคสาขาการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ
คลิกเพื่อดูแผนที่
ข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 9,232 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 13,860 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 258,867 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 249,272 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 193,385 ลบ.ม./เดือน

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ *

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *

# หน่วยบริการ เขตจำหน่ายน้ำ แหล่งน้ำ ประชากร ครัวเรือน
1 แม่ข่ายสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบล สังขะ หนองขวาว , หนองตาเสก , ห้วยกระทิง 6,676 2,182
2 แม่ข่ายสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชบ 5,874 1,995
3 แม่ข่ายสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบล คม 6,343 1,765
4 แม่ข่ายสังขะ เทศบาลตำบล สังขะ 2,758 1,623
5 หน่วยบริการบัวเชด องค์การบริหารส่วนตำบล อาโพน อ่างเก็บน้ำห้วยทำนบ 819 221
6 หน่วยบริการบัวเชด เทศบาลตำบล บัวเชด 5,655 2,033
7 หน่วยบริการกาบเชิง เทศบาลตำบล กาบเชิง อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ 7,498 2,308
8 หน่วยบริการขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเหนือ รับน้ำจากหน่วยบริการภูสิงห์ 6,318 1,890
9 หน่วยบริการขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉลอง 4,362 1,319
10 หน่วยบริการขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยใต้ 3,450 843
11 หน่วยบริการขุขันธ์ เทศบาลตำบล เมืองขุขันธ์ 4,659 2,133
12 หน่วยบริการภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบล โสน อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู 576 156
13 หน่วยบริการภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยตึ้กชู 7,041 2,375
รวม 62,029 20,843

* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 กปภ.สาขาลำปาง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
2 21/05/2019 กปภ.สาขาพนัสนิคม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
3 21/05/2019 "โครงการเติมใจให้กัน" การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
4 21/05/2019 ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
5 21/05/2019 กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
6 21/05/2019 กปภ.สาขาปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
7 21/05/2019 กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร
8 21/05/2019 กปภ.สาขาผักไห่ ร่วมกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในพื้นที่อำเภอผักไห่
9 21/05/2019 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ บ้านท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
10 21/05/2019 กปภ.สาขาโนนสูง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" บริเวณบ้านเหลี่ยม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 21/05/2019 แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณหน้ากันตนามูฟวี่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2 21/05/2019 กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานที่สอง_21/025/62
3 21/05/2019 กปภ.สาขาพัทยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_21/05/62
4 21/05/2019 กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาดม 225 มม. บริเวณหน้ากันตนามูฟวี่_21/05/62
5 21/05/2019 กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณโรงกรองน้ำบ้านนาคู่_21/025/62
6 21/05/2019 กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 300 มม. บริเวณซอยคุ้มสามพราน_21/05/62
7 21/05/2019 กปภ.สาขาไชยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณข้างหนองมินไดนาโม_21/05/62
8 21/05/2019 กปภ.สาขาเชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านไชยนารายณ์_21/05/62
9 21/05/2019 กปภ.สาขาพนมทวน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณบ้านดอนสระ_21/05/62
10 21/05/2019 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณถนนพ่อขุนทะเล_21/05/62
เลื่อนขึ้นข้างบน