กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565_21/01/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565_21/01/2565


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565_21/01/2565

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 22.00 น. - 02.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาจุดแตกรั่วในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

-ตำบลเขาดิน

-ตำบลบางผึ้ง

-จุดพักรถมอเตอร์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 20/01/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน