ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
ที่อยู่
89 หมู่ 2 ถนนเทพรัตน
ต.บางวัว
อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา
24180
โทรศัพท์
038-538339
โทรสาร
038-539014
Email
ChairatP@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 25,490 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 40,689 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,221,046 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,166,863 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 968,020 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 รวมอำเภอบางปะกง 257.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 4 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
3 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 7 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
4 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำบางปะกง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
5 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 17 สถานีจ่ายน้ำบางปะกง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3, หมู่ 6, หมู่ 8 - หมู่ 9 สถานีจ่ายน้ำสองคลอง 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
7 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
8 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู๋ 7 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
9 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 6 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
10 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
11 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
12 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
13 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
14 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 14 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไขยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
15 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 8 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุขิต ลุ่มน้ำบางปะกง
16 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง หมู่ 1 - หมู่ 3 สถานีจ่ายน้ำบางวัว 0.000 คลองพระองค์ไชยานุชิต ลุ่มน้ำบางปะกง
รวม 257.000

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
2 23/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
3 22/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ออกพบประชาชนใน “โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)”
4 21/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
5 21/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
6 21/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
7 19/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
8 19/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
9 14/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง
10 14/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประชาสัมพันธ์การระบายน้ำค้างท่อในพื้นที่จ่ายน้ำบางปะกง

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/06/2018 กปภ.สาขา บางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ หอพัก ม.6 ต.ท่าข้าม _24/06/61
2 21/06/2018 กปภ.สาขาไฟฟ้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบางประกง_21/06/61
3 20/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ สถานีผลิตน้ำบางวัว_20/06/61
4 13/06/2018 กปภ.สาขาบางปะกง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณ คลองบางยาเส้น - โรงแรมบางวัวอินน์ ม.1 ต.บางวัว_13/06/2561
5 27/05/2018 กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมท่อ PE ขนาด160 มม.บริเวณ อบต.หนองจอก ม.7 ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา _27/05/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน