กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หมู่บ้านเปียมสุข 8_22/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ่างทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หมู่บ้านเปียมสุข 8_22/06/2565


กปภ.สาขาอ่างทอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หมู่บ้านเปียมสุข 8_22/06/2565

กปภ.สาขาอ่างทอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ บริเวณ หมู่บ้านเปียมสุข 8 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยสินพลทั้งหมด หมู่บ้านเปี่ยมสุข 7 หมู่บ้าน วีแลน หมู่บ้านเปี่ยมสุข8

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00  น. ของวันที่ 22/06/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน