กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. (จำนวน 2 จุด) _23/06/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. (จำนวน 2 จุด) _23/06/65


กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. (จำนวน 2 จุด)  _23/06/65

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ตรงข้ามศรีสวัสดิ์ ถนนสายบ้านครัว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  แยกไฟแดงฝั่งขวาไปถึงเขาวงทั้งหมด ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 23/06/65 รอน้ำเต็มระบบ

--------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.

บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.พุแค ต.ห้วยบง ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 23/06/65 รอน้ำเต็มระบบ

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน