กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._4/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._4/8/2565


กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น._4/8/2565

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อโครงการงานซ่อม-เปลี่ยนท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ บริเวณสถานีผลิตน้ำพลิ้ว ต.บางสระเก้า

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พลิ้ว , ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 5/8/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน