กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางพระ2_3/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางพระ2_3/8/2565


กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางพระ2_3/8/2565

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระบบจ่ายน้ำขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางพระ2

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ซอยลุงเทิ้ม
- ซอยอบอุ่น 1,2
- นาพร้าว
- เอื้ออาทรไร่กล้วย
- ซอยข้างค่ายลูกเสือ
- ถนนหน้าวัดนาพร้าวเก่า

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 3/8/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน