กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่บ้านวนาแลนด์_5/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่บ้านวนาแลนด์_5/8/2565


กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่บ้านวนาแลนด์_5/8/2565

กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณหมู่บ้านวนาแลนด์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านวนาแลนด์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 5/8/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน