กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. สะพานศาลาแดงซอย 1_5/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. สะพานศาลาแดงซอย 1_5/08/2565


กปภ.สาขาบางคล้า  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. สะพานศาลาแดงซอย 1_5/08/2565

กปภ.สาขาบางคล้า  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. สะพานศาลาแดงซอย 1 ต.ศาลาแดง จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ต.คลองอุดมชลจร หมู่ที่ 7-14 ต.คลองหลวงแพ่ง , ต.หนามแดง , ต.นครเนื่องเขต ,  ต.ดอนฉิมพลี

, ต.ศาลาแดง , ต.คลองเปรง , ต.หมอนหมอง , ต.บางน้ำเปรี้ยว (บางส่วน) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 5/08/2565 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน