กปภ.สาขาพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณข้างโรงเรียนป่าแฝกสามัคคี_24/2/2567


กปภ.สาขาพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณข้างโรงเรียนป่าแฝกสามัคคี_24/2/2567

กปภ.สาขาพาน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณข้างโรงเรียนป่าแฝกสามัคคี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่   ดังต่อไปนี้   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ตำบลเจริญราษฏ (ทั้งหมด)
- บ้านป่าแฝกทั้งหมด ,   บ้านปูแกง , บ้านป่าสัก (ทั้งหมด)                 

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  16.00  น.  ของวันที่ 24/2/2567

 
เลื่อนขึ้นข้างบน