กปภ.สาขาชนบท จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2567 โดยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.

23 กุมภาพันธ์ 2567


กปภ.สาขาชนบท  จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2567 โดยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.

กปภ.สาขาชนบท 💧✨
จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2567 โดยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.
*************************
วัน ศุกร์ ที่  23 กุมภาพันธ์ 2567 กปภ.สาขาชนบท นำโดยว่าที่ พ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน ผจก.สาขาชนบท พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบบรมชนนี (พอ.สว.)และโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโนนข่า หมู่ที่ 10 ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน มีหลายหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนในเขตท้องที่ ได้มาร่วมกันจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ กปภ.สาขาชนบท ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 600 ขวด และ ของที่ระลึกแก้วน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์สมุดฉีกของกปภ.
มอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน  แนะนำการใช้ PWA LINE OFFICIAL Add Friend "@pwathailand" แอพพลิเคชั่น PWA Plus Life+ เพื่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับประปา ทั้งการชำระค่าน้ำ การแจ้งท่อแตกรั่ว
การหยุดจ่ายน้ำและข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้อย่างสะดวกมากขึ้นและสอบถามปัญหาการใช้น้ำต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
 
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท💧✨
#มุ่งมั่นเพื่อปวงชนสู่ความยั่งยืน💧✨

 
เลื่อนขึ้นข้างบน