การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

              ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)จะทำการทดสอบระบบจ่ายน้ำเพื่อหาท่อแตกรั่ว( Step Test) จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ DMA๐๖ บริเวณถนนสุราษฎร์-พุนพิน ฝั่งซ้ายขาเข้าเมือง (ถนนธราธิบดี ฝั่งซอยเลขคี่ทั้งหมด) ชุมชนใต้โค้ง ถนนมุ่งพัฒนา หมู่บ้านพุนพินวิลล่า ซอยสันติสุข หมู่บ้านรินทอง ทักษิณปาล์ม จนถึงชบารีสอร์ท ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. และคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน

              ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีการจ่ายน้ำ ให้เพียงพอตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดแก่ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓, ๐-๗๗๒๗-๓๔๘๒

เลื่อนขึ้นข้างบน