การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ประกาศ เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ประกาศ เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ประกาศ เรื่อง  ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

        ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จะทำการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาและทดสอบแรงดันน้ำ เพื่อหาท่อแตกรั่ว (Step Test) จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวในบางพื้นที่ตาม วันและเวลา ประกอบด้วย

      ๑.บริเวณพื้นที่ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ฝั่งซ้ายเข้าเมือง ตั้งแต่ชบารีสอร์ทถึงสี่แยกท่ากูบ ชุมชนเกาะเสนอ และชุมชนบางโถทั้งหมด ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. และคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน

      ๒.บริเวณพื้นที่ชุมชนคลองฉนาก ชุมชนบางชนะ และชุมชนบางไทรทั้งหมด ในวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. และคาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ของวันเดียวกัน

    ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีการจ่ายน้ำ ให้เพียงพอตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดแก่ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓, ๐-๗๗๒๗-๓๔๘๒

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฏร์ธานี(ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน