กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ AC ขนาด ๑๐๐ มม.ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.บริเวณหมู่บ้านนานาการ์เด้น (๒ จุด) หลักหก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ AC ขนาด ๑๐๐ มม.ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.บริเวณหมู่บ้านนานาการ์เด้น (๒ จุด) หลักหก

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ AC ขนาด ๑๐๐ มม.ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.บริเวณหมู่บ้านนานาการ์เด้น (๒ จุด) หลักหก

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งหยุดจ่ายน้ำซ่อมท่อ AC ขนาด ๑๐๐ มม.ในวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.บริเวณหมู่บ้านนานาการ์เด้น (๒ จุด) หลักหก จะส่งผลกระทบบริเวณตำบลหลักหก เช่น ม.นานาการ์เด้น, ม.พฤกษาวิลเลจ,วัดนาวง และอาจมีน้ำไหลอ่อนในบริเวณใกล้เคียง                                                                                          

กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA CALL CENTER ๑๖๖๒ และศูนย์รับแจ้งท่อแตก / รั่ว ๒๔ ชั่วโมง โทร.๐๒-๙๘๑-๘๙๔๕-๗

เลื่อนขึ้นข้างบน