กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อบริเวณ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อบริเวณ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อบริเวณ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PB ขนาด ๕๐ มม.บริเวณ หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในบริเวณ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซอย ๑ - ซอย ๒ และอาจมีน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ใกล้เคียง


กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA CALL CENTER ๑๖๖๒ และศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว ๒๔ ชั่วโมง โทร.๐๒-๙๘๑ ๘๙๔๕-๗ >>><<< งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ)

เลื่อนขึ้นข้างบน