กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด ๓๑๕ มม. บริเวณ ซอยเจริญสุข (รพ.ภัทระ) อ.คลองหลวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด ๓๑๕ มม. บริเวณ ซอยเจริญสุข (รพ.ภัทระ) อ.คลองหลวง

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด ๓๑๕ มม. บริเวณ ซอยเจริญสุข (รพ.ภัทระ) อ.คลองหลวง

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด ๓๑๕ มม. บริเวณ ซอยเจริญสุข (รพ.ภัทระ) อ.คลองหลวง ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในบริเวณ ซอยเจริญสุข (ทั้งซอย) และอาจมีน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ใกล้เคียง

กปภ.สาขารังสิต(พ) ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA CALL CENTER ๑๖๖๒ และศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว ๒๔ ชั่วโมง โทร.๐๒-๙๘๑ ๘๙๔๕-๗ :: งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ)

เลื่อนขึ้นข้างบน