ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จะทำการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำและทดสอบแรงดันน้ำ เพื่อค้นหาท่อแตกรั่ว(Step Test) จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่บริเวณถนนวัดโพธิ์ฝั่งขวาทั้งหมด (ฝั่งซอยเลขคี่) แยกเช็งเม้งฝั่งขวา จนถึงถนนชนเกษม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น.ของวันเดียวกัน

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ข้างต้น ได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ ตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวก ที่เกิดแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓,๐-๗๗๒๗-๓๔๘๒

เลื่อนขึ้นข้างบน