ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) จะทำการตัดประสานท่อจ่ายน้ำประปาเดิมเข้ากับท่อจ่ายน้ำประปาที่วางใหม่ บริเวณบริษัท ปิติภู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๓๐น.

                    ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ให้แก่ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ สามแยก กม.0 จนถึงควนท่าล้อน ถนนสุราษฎร์-พุนพิน (ฝั่งขวา) ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำการจ่ายน้ำประปาให้ตามปกติ

                    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)จึงใคร่ขอให้ผู้ใช้บริการคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันและเวลาที่แจ้ง และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดแก่ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๗๗๒๗-๒๖๘๓, ๐-๗๗๒๗ความ-๓๔๘๒

เลื่อนขึ้นข้างบน