ประกาศเรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศเรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศเรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 

 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี

เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำ

 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี จะดำเนินการตัดประสานท่อจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๐๐ มม. หน้าโรงกรองน้ำบ้านถ่อน ถนนอุดรฯ-กุดจับ การดำเนินการดังกล่าว จะเกิดผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองนครอุดรธานีและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล จึงต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ ๐๔๒ ๒๒๒ ๗๓๓

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

เลื่อนขึ้นข้างบน