ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ช่วยประชาสัมพันธ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ให้ด้วย

จะหยุดจ่ายน้ำในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

คาดว่าจะแล้วเสร็จเวลา 24.00 น. เพื่อทำการประสานท่อ และติดตั้ง มิเตอร์ DMA

ในบริเวณสำนักงาน กปภ.ส.จันดี ทำให้น้ำไม่ใหลบริเวณ เทศบาลตำบลจันดี,เทศบาลตำบลฉวาง

เทศบาลตำบลไม้เรียงและเทศบาลตำบลหลักช้าง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เลื่อนขึ้นข้างบน