การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จะดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE 160 มม.

บริเวณ ร้านจันดีโภคภัณฑ์ ถึงสะพานหน้าวัดจันดี ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป้นต้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จเวลาประมาณ 16.00 น. จึงทำให้น้ำประปาหยุดไหล บริเวณ ตลาดจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการน้ำประปาสำรองน้ำให้เพียงพอ ในเวลาดังกล่าว

 

การประปาส่วนภูมิภาค จึงขออภัยในความไม่สะดวก มาณ โอกาสนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน