ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง มิเตอร์ DMA (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง มิเตอร์ DMA


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง  มิเตอร์ DMA

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง  มิเตอร์ DMA 

ณ บริเวณถนนทุ่งใหญ่-พระแสง  ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช หน่วยบริการท่ายาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสร็จ เวลา 17.00 น.  

จึงทำให้บริเวณสี่แยกไฟแดง,เทศบาลตำบลท่ายาง,ชุมชนโคกมัน และวัดควนสระบัว  น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน

ขอให้พี่น้องประชาชาชนที่ใช้บริการน้ำประปา ได้ดำเนินการสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันเวลาดังกล่าว 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จึงขออภัยมา ณโอกาสนี้ ด้วย  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7544-5739,0-86478-1840

เลื่อนขึ้นข้างบน