การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE 225 มม. 

ณ หน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ไปถึงคอสะพานสุกรี  ม.3 ถ.ตอนจันดี-ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสร็จ เวลา 17.00 น.  

จึงทำให้บริเวณ หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน

ขอให้พี่น้องประชาชาชนที่ใช้บริการน้ำประปา ได้ดำเนินการสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตามวันเวลาดังกล่าว 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จึงขออภัยมา ณโอกาสนี้ ด้วย  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7544-5739,0-86478-1840

เลื่อนขึ้นข้างบน