ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง มิเตอร์ DMA (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง มิเตอร์ DMA


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง  มิเตอร์ DMA

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จะดำเนินการตัดประสานท่อและติดตั้ง  มิเตอร์ DMA

หน่วยบริการท่ายาง บริเวณตรงกันข้ามโรงเรียนบุญคงอุปการ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จึงทำให้บริเวณในเขตเทศบาลทั้งหมด และ อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ทำให้น้ำไม่ไหล หรือไหลอ่อนจึงขอให้ผู้ใช้บริการน้ำประปาได้สำรองน้ำให้เพียงพอภายในวันเวลาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อที่ กปภ.สาขาจันดี โทร.075445739  

เลื่อนขึ้นข้างบน